QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Thông số được chứng nhận lấy mẫu và phân tích theo VIMCERTS 075

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG,lấy mẫu và phân tích theo VIMCERTS 075     Kiểm soát ô nhiễm, quan trắc, phân tích môi trường (Khí thải, không khí, môi trường lao động, nước, đất, trầm tích, chất thải rắn…). Lập bản báo cáo kiểm soát môi trường định kỳ hàng năm.

screenshot 1655713673     Quan trắc môi trường hay còn gọi là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hay quan trắc môi trường định kỳ là việc chủ đầu tư phải theo dõi có hệ thống (hàng quý, hàng năm, liên tục) các thành phần môi trường, các thông số tác động đến môi trường. Từ đó đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đến môi trường tới các cơ quan nhà nước.

     Các thông số quan trắc được thực hiện theo chương trình giám sát cam kết trong bộ hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án…(bao gồm cả tần xuất và thời gian quan trắc)

Quy trình quan trắc thực hiện như thế nào?

     Quá trình quan trắc môi trường cho doanh nghiệp, nhà máy thường được thực hiện theo quy trình rõ ràng gồm 5 bước:

Bước 1: Chủ đầu tư cung cấp thông tin. Tư vấn sàng lọc các thông tin cần thiết bao gồm:

  • Môi trường quan trắc
  • Vị trí quan trắc
  • Phương án quan trắc

Bước 2: Chuẩn bị và thực hiện quan trắc môi trường.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ quan trắc theo đúng các kết quả quan trắc

Bước 4: Trình ký chủ đầu tư. Bước này bao gồm việc chủ đầu tư phải rà soát lại các nội dung được thực hiện trong báo cáo, nếu cần điều chỉnh thì gửi lại đơn vị tư vấn.

Bước 5: Nộp báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền. Tư vấn thực hiện nộp báo cáo cho phòng tài nguyên môi trường cấp huyện hoặc cấp sở (theo các quyết định phê duyệt về môi trường). Sau khi hoàn thiện, tư vấn bàn giao toàn bộ hồ sơ cho chủ đầu tư.

TẠI SAO NÊN CHỌN TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ ?

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM với năng lực và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm thực hiện dịch vụ Quan trắc môi trường với đội nhân viên có chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực môi trường, hóa học, nhiệt huyết với công việc sẽ đem đến cho quý khách hàng sự an tâm và tin tưởng.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM được Bộ tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định 107/2014/NĐ-CP theo mã số VIMCERTS 075 và được Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu VILAS 533.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM rất mong có cơ hội làm việc với quý khách hàng!!!.

TRANG THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

I C5000
LOW FLOW CONTROL CONSOLE UNI VOS ACD
Bag Sampling System BSS 010 V10
TESTO350