GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 04

Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT cấp giấy chứng nhận Hoạt động Khoa học và Công nghệ Số 04 về các lĩnh vực: Đo đạc và Phân tích các chỉ tiêu Lý, Hóa, Sinh môi trường; Tư vấn môi trường, thiết kế, xây dựng các công trình xử lý môi trường; Nghiên cứu Khoa học lĩnh vực sinh, hóa học,…

screenshot 1655715734

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

SỐ HIỆU: VIMCERTS 075

Ngày 22 tháng 04 năm 2024, Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Số hiệu VIMCERTS 075 với 429 thông số  theo Giấy chứng nhận số 21/GCN-BTNMT Bấm vào đây để xem và tải về

screenshot 1655713630
screenshot 1655716930

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

SỐ 2455/SYT-NVY 

Ngày 04 tháng 08 năm 2017, Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam được Sở Y Tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động Số 2455/SYT-NVY

screenshot 1655721070
screenshot 1655721092

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

SỐ 1503/TĐC-HCHQ

Ngày 22 tháng 05 năm 2020, Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam được Bộ Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng- Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  thử nghiệm số 1503/TĐC-HCHQ

screenshot 1655717075

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN ĐẠI ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 với mã số VILAS 533

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam được Văn phòng công nhận chất lượng – Bộ khoa học công nghệ công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 theo quyết định số 862:2020/QĐ-VPCNCL với mã số VILAS 533

screenshot 1655716987